آموزش

ابزارهای اندازه گیری ارتعاش

دستگاه های الکترونیکی

دستگاه های الکترونیکی که برای اندازه گیری ارتعاش ماشین های دوار به کار می رود به طور کلی به ویبرومترها(ارتعاش سنج ها)، مانیتورها و آنالایزرها طبقه بندی می شوند. ارتعاش سنج ها برای اندازه گیری میزان کلی ارتعاش به کار می رود و قادر به نمایش شکل موج حاصل از اندازه گیری نیستند. مانیتورها هم در واقع همان کار ارتعاش سنج ها را می کنند، با این تفاوت که به صورت پیوسته، ارتعاش اندازه گیری می شود.

آنالایزرها نه تنها کار ارتعاش سنج ها را انجام می دهند بلکه قادرند شکل موج ارتعاشی را نمایش داده و نیز با استفاده از یک فیلتر قابل تنظیم، تک تک فرکانس ها ی مختلف یک موج پیچیده ارتعاشی را جدا کنند. با استفاده از این دستگاه ها ارتعاشات به صورت جزء به جزء بررسی شده و با استفاده از تکنیک های آنالیز ارتعاشات، پایش وضعیت یا عیب یابی ماشین از لحاظ ارتعاشی صورت می پذیرد.

دستگاه های BK زیر مجموعه ی آنالایزرها می باشند که برای نمایش شکل موج از مانیتور لپ تاپ استفاده می کنند.

دستگاه BK1 به همراه لپ تاب برای تحلیل موجهای ارتعاشی و بالانس تجهیزات دوار

این دستگاه ها شامل موارد زیر می باشند

نرم افزار پردازش و مدیریت اطلاعات آنالیز ارتعاشات

سنسورهای ارتعاش سنجی

نرم افزار پردازش و مدیریت اطلاعات آنالیز ارتعاشات

معمولا به همراه دستگاه های ارتعاش سنج که برای برنامه ی پایش وضعیت یا عیب یابی و یا بالانس تجهیزات دوار طراحی و ساخته می شوند،  نرم افزار های تخصصی نیز برای برقراری ارتباط دستگاه با کامپیوتر ارائه می گردد. این نرم افزار ها برای مدیریت اطلاعات (ذخیره سازی، پردازش و …) استفاده می شوند . در شکل زیر نمایی از نرم افزار BK1 را مشاهده می کنید.

در قسمت های متفاوت این نرم افزارها اغلب بخش هایی از قبیل اندازه گیری ارتعاشات، نمایش گراف‌های ارتعاشی، کالیبره کردن سنسورها، پایگاه داده های ارتعاشی ماشینها در نظر گرفته شده است.

اندازه گیریها به صورت عددی یا نموداری انجام می‌شود. نمودارها بسته به تکنیک آنالیز استفاده شده از طرف کاربر انتخاب شده و ارتعاشات ماشین برای پایش وضعیت یا عیب یابی بررسی می شود. بیشترین عیب مکانیکی در واشین‌های دوار نابالانسی است لذا در بیشتر این نرم افزارها قسمت هایی خاص برای بالانس تجهیزات دوار در نظر گرفته شده است. بخش کالیبره برای تعیین مقادیر میلی ولت به ازای واحد ارتعاشی می‌باشد.

در قسمت پایگاه داده‌ها مشخصات ماشین‌هایی که داده برداری ارتعاشی از آنها صورت می‌گیرد به همراه داده های مربوط به همان ماشین ثبت می شود. به این صورت در آینده طبق برنامه ریزیهای پایش ارتعاشات می‌توان تغییرات ارتعاشی را بررسی کرد. یا اینکه از داده های قبلی برای کاهش زمان عیب یابی ماشین استفاده کرد. به این صورت تعداد راه اندازی ماشین برای بررسی ارتعاشات کاهش پیدا می کند.

برچسب ها
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp