آموزش

ارتعاشات ناشی از عیوب قطعات چرخشی بیرینگ

قبل از خواندن مطلب ارتعاشات قطعات چرخشی بیرینگ ، برای آشنایی بیشتر به مقاله‌ی علل خراب شدن بیرینگ مراجعه کنید


این فرکانس های محاسبه شده. اساسا علمی و آکادمیک است. چرا که غالبا اتفاق می افتد که هر عیبی در یک قطعه به سرعت سبب ایجاد عيب بعدی روی دیگر قطعات شود. بنابراین آگاهی از بروز و گسترش یک عیب مسئله ای حیاتی می باشد. اگرچه قطعه در معرض عیب خیلی مهم نیست برای این که تمامی قطعات بیرینگ عوض می شوند اما روتوری که به واسطه ی کار با بیرینگ معیوب، آسیب دیده است میتواند هزینه‌ی تعمیر یا تعویض زیادی را تحمیل کند.


بعضی از خصوصیات این بیرینگ‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:

اصطکاک کم در زمان آغاز و در طول کار کرد، توانایی تحمل بارها در سرعت کم حتی صفر، حساسیت کمتر به روغن کاری) در مقایسه با بیرینگ های روغنی سیستم روغن کاری ساده تری نیاز است) و توانایی تحمل بارهای شعاعی و محوری. زمانی که بعضی از این فاکتورها مهم باشند این نوع بیرینگ ها استفاده می شود.


این نوع بیرینگ ها دارای قدرت دمپینگ خیلی کمی هستند. بنابراین هرگاه دستگاهی با این نوع بیرینگ رزونانس تعادلی را قطع کند. ارتعاش زیادی ایجاد می گردد. به علاوه در مقایسه با بیرینگ های روغنی که معمولا عمر زیادی دارند. اینها در اثر استرس های مکرر دارای عمر محدودی می باشند. این نوع بیرینگها بدون توجه به نوع آنها.  (گلوله ای، استوانه ای، کروی، مخروطی یا سوزنی) دارای یک (race) داخلی و یک (race) خارجی هستند. که به وسیله ی المان های چرخشی از هم جدا می شوند. و معمولا در یک قفس نگهداری می گردند می باشند. عیوب مکانیکی ممکن است در تمام این اعضا گسترش پیدا کنند. با استفاده از هندسه اصلی یک بیرینگ. فرکانس های اصلی. که به وسیله ی این عیوب تولید شده. را می توان معین کرد.

بیرینگ‌ها از هر نوعی دارای ارتعاشات مخصوص خود هستند. که بعضی از آنها با فرمول‍ها و بعضی با تجربه و تکرار آنالیز ارتعاشات به صورت تجربی شناسایی می‌شوند. برای مثال ارتعاشات ناشی از عیوب بیرینگ های بوشی تخصص و تجربه ی خود را طلب می‌کند.

 

برچسب ها
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp