آموزش

ارتعاشات ناشی از عیوب بیرینگ های بوشی

جهت آنالیز و رفع ارتعاشات ناشی از عیوب بیرینگ های بوشی با ما در تماس باشید.

ارتعاش زیاد در بیرینگ های بوشی معمولا نتيجه ی لقی زیادی بیرینگ که در اثر خوردگی شیمیایی با سایش به وجود می آید، لقی با بیت ها در هوزینگ، و مشکلات روغن کاری می باشد. بیرینگ بوش با لقی زیاد سبب Unbalance , Misalignment  یا نیروهای دیگر ارتعاشی که در اثر لقی مکانیکی و ضربه به وجود می آیند می شود. علت واقعی، بیرینگ نیست بلکه چنانچه بیرینگ دارای لقی مناسب نباشد به راحتی اجازه می دهد ارتعاش زیادتر تولید شود. بیرینگی که ساییده شده می تواند در اثر دامنه ای عمود و افقی ارتعاش خراب شود.

دستگاه های که روی فوندانسیون های سخت قرار گرفته اند اندکی دامنه ی ارتعاش در جهت افقی بیشتر آشکار می سازند. در بیشتر اوقات جایی که ارتعاش در جهت عمودی به وجود می آید در مقایسه با جهت افقی بیشتر است  دلیل بیرینگ ساییده شده می باشد. وقتی به بیرینگ مظنون شدید روش های مرسوم بازرسی را اعمال کنید.

ابزارهای تعیین زاویه ی فاز

1⃣ چراغ استروب
که از طریق ارتعاشات واقعی ماشین امکان تعیین زوایای فاز نسبی ارتعاشات بین دو و یا نقاط بیشتری از ماشین را فراهم می آورد. چراغ استروب علامت Reference روی هر قطعه ای که با فرکانس ارتعاشات دوران یا نوسان می کند را ثابت (Freeze) خواهد کرد. 

2⃣ سنسور زاویه ی فاز اوپتیکال
که با تغییرات انعکاس نور از بخش دوار میزان دور ماشین و زاویه ی فاز را نسبت به علامت مشخصه تعیین میکند.(مثل سنسور زاویه ی فاز دستگاه های BK)

3⃣ سنسور پراکسیمیتی فاز
از این سنسور در مواقعی که عملیات بالانس (یا آنالیز) تحت نور زیاد، مانند نور آفتاب انجام می گیرد، استفاده میشود. علامت مشخصه به جای انعکاس متفاوت نوری، انعکاس متفاوت القای مغناطیسی را می گیرد.  (بعضی از این سنسورها همزمان اوپتیکال نیز هستند).

در صورت تمایل می توانید برای دستگاه BK خود. یک سنسور پروکسی زاویه ی فاز سفارش دهید.

برچسب ها
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp