آموزش

ارتعاشات نیروهای رفت و آمدی

بررسی ارتعاشات ناشی از نیروهای رفت و آمدی

ماشین آلات مانند کمپرسورهای رفت و آمدی، پیستون پمپ ها، موتورهای بنزینی و یا گازوییلی معمولا ارتعاشاتی ناشی از حرکت رفت و آمدی خود دارند.

این ارتعاشات ذاتی ناشی از اینرسی قطعات مختلف رفت و آمدی و تغییرات گشتاور ناشی از تغییرات فشار روی پیستون هاست. آنالیز ارتعاشات ماشین های رفت و آمدی می تواند به دلیل فرکانس های مختلفی که وجود دارد گاهی نسبتا پیچیده شود.

فرکانس هایی که به طور نرمال با آنها برخورد می شود یک و دو برابر دور RPM اند، اگرچه مضارب بالاتر هم بسته به تعداد پیستون ها و ارتباطشان با یکدیگر متداول می باشد. برای مثال، یک موتور ۶ سیلندر چهارزمانه، سه پالس قدرت در هر دور میل لنگ دارد و این طبیعتا ارتعاشاتی در فرکانس 3x RPM   ایجاد می کند. از طرف دیگر یک موتور ۸ سیلندر که چهار پالس قدرت در یک دور را دارد، ارتعاشات 4x RPM   ناشی از این پالس ها خواهد داشت.

به طور کلی فرکانس های ارتعاشی با مضارب بالا در ماشین های رفت و آمدی ذاتی بوده و به ندرت مسئله زا هستند مگر آن که سبب ایجاد شرایط تشدید شوند. وجود مسائل ارتعاشی حاد روی ماشین های رفت و آمدی می تواند ناشی از مسائل مکانیکی یا عملیاتی باشد. مسائل مکانیکی شامل عدم هم محوری، آنبالانسی، خمیدگی شافت، لقی و مشکلات بیرینگ ها و غیره است.

مسائل عملیاتی

وجود مسائل عملیاتی، کم کردن روغن، سوپاپ های معیوب و مسائل تزریق سوخت و احتراق را در بر می گیرد. در بسیاری موارد مشخصه های ارتعاشی مسائل مکانیکی و عملیاتی مشابه است. از این رو تشخیص علت اصلی مسأله بدون بررسی بیشتر مشکل است. چند راه برای تشخیص مسائل مکانیکی از عملیاتی وجود دارد.

برای مثال. یک مسئله مانند اشکال در جرقه زدن معمولا علاوه بر ارتعاشات. کاهش شدید راندمان ماشین را هم به همراه دارد. و این در حالی است که یک مسئله آنبالانسی ممکن است هیچ اثری روی راندمان کلی نداشته باشد. همچنین نیروهای رفت و آمدی ناشی از مسائل عملیاتی. در جهات مختلف برابر نیستند. به طور مثال می توان انتظار داشت که در جهت موازی حرکت رفت و آمدی افزایش ارتعاشات زیاد و در جهت عمود به این حرکت تنها افزایش کمی باشد. این در حالی است که مسائل مکانیکی مانند آنبالانسی و عدم هم محوری معمولا در دو و یا چند جهت افزایش قابل ملاحظه نشان می دهند.

برچسب ها
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp