آموزش

انواع فن

فن ها از نظر انواع به 7 زیر مجموعه تقسیم میشوند:

 

1.فن های ثابت مثل فن های سقفی/پنجره ای/زیر شیروانی.

2.سیستم های تهویه مطبوع (HVAC) یا صنایع مربوط به کشاورزی، مثل فن های تهویه ی مطبوع ساختمان، یا مراکز تجاری.

3.فرآیند های صنعتی یا تولید انرژی،  مثل معادن، تونل های باد، بویلر.

4.حمل و نقل زمینی و دریایی، مانند لوکوموتیوها، کامیون‌ها و اتومبیل ها و کشتی ها.

5.تونل سازی مانند فن های تونل ها، تهویه ها ی اضطراری، تهویه های گاراژها، جت فن های تونل‌ها.

6.صنایع پتروشیمی، مانند فن‌های گازهای سمی، فن ها در فرآیند تولید.

7.کارخانه های ساخت چیپ‌‌های الکترونیکی، فن های اتاق تمیز.

برچسب ها
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp