آموزش

بالانس فن

بالانس فن

در کشور ما به دو روش اصلی فن را بالانس میکنند،
برای آشنایی اولیه به ویدیوهای بالانس گرانشی فن و بالانس با دستگاه مراجعه کنید.

بالانس گرانشی برای فن‌هایی که نسبت ضخامت آنها به قطر زیاد است کاربردی نیست زیرا وزنه ی بالانس در دو وجه فن قرار دارد و به بالانس دینامیکی نیاز دارد. اما در فن هایی که نسبت ضخامت آنها به قطر آنها کم است امکان بالانس گرانشی وجود دارد.ولی در هر صورت دقت آن به بالانس با دستگاه نمی‌رسد.

اگر فرض کنیم جرم نابالانسی در دو وجه فن (بلوور) و با ۱۸۰ درجه اختلاف زاویه قرار دارند، و اگر وزن آنها برابر باشد پس در این صورت اگر شفت فن را روی دو تیغه ی چاقو قرار دهید حرکت نخواهد کرد زیرا اثر دو نیرو در مقابل هم و در دو وجه برابر خواهد بود. اما در هنگام سرعت  ورانی اینچنین نیست. با سرعت دورانی حتما فن دچار نابالانسب از نوع کوپل خواهد شد.

ولی در هر صورت دقت آن به بالانس با دستگاه نمی‌رس. مشکل بالانس نکردن فن ها با دستگاه بالانس قیمت بالای آن است. آوان پایش ارزانترین دستگاه های بالانس را در اختیار شما میگذارد. با ما تماس بگیرید.

برای اطلاع از مشکلات بالانس فن در کشورمان به مقاله ی “بالانس فن چالش ها و موانع” مراجعه کنید

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp