آموزش

سنسورهای ارتعاش سنجی

توضیحات و مشخصات سنسورهای ارتعاش سنجی

آنالایزرها می توانند مجهز به چراغ استروب برای اندازه گیری زاویه ی فاز و انجام بالانس دینامیک باشند. البته سنسورهای زاویه ی فاز می‌توانند اوپتیکی یا پراکسیمیتی نیز باشند.

بالانس تجهیزات دوار
یک نمونه سنسور پراکسیمیتی که در دستگاه های BK نصب می‌شود

تمام ارتعاش سنج ها، مانیتورها و آنالایزرها از یک یا چند سنسور ارتعاش استفاده می‌کنند. گیرنده دستگاه اندازه گیری ارتعاشات در واقع سنسور ارتعاشات می باشد که انرژی مکانیکی ارتعاش را به انرژی الکتریکی (میلی ولت) متناسب تبدیل می‌کند. شکل زیر. یک سنسور ارتعاشی بکار رفته. در دستگاه های BK را نشان می دهد . هیچ سنسوری نمی‌تواند به تنهایی تمامی مشخصات لازم برای کشف و آنالیز همه نوع ارتعاشات را داشته باشد. به این دلیل باید سنسور ارتعاشی مناسب برای کاری که در دست است انتخاب شود.

سنسورهای استفاده شده در دستگاه های BK دارای بازه‌ی عملکردی هستند که برای بالانس  و آنالیز ارتعاشات تجهیزات دوار در بازه ی تعیین شده در کاتالوگ ها کارآیی دارند. برای اطلاع از این بازه ها می توانید به دستگاه‌های بالانس مراجعه کنید.

نوع دیگر سنسور . در دستگاه های BK. سنسور لیزری زاویه ی فاز می‌باشد

دستگاه بالانس
سنسور لیزری زاویه ی فاز
برچسب ها
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp