آموزش

علل خراب شدن بیرینگ

بررسی کامل علل خراب شدن بلبرینگ (بیرینگ)

ساده بگم: یک بیرینگ که بلبرینگ ها از انواع آنها هستند باید مدت زیادی کار کنند مگر اینکه ماشین دچار لرزش بالا باشد. لرزش دلیل دارد، مثلاً بالانس نبودن، هم محور نبودن الکتروموتور و پمپ، اشکالات سیم پیچ الکتروموتور، لقی پایه های الکتروموتور، کج شدن شفت ها و…این اشکالات رو میتونیم با دستگاه آنالیز ارتعاشات متوجه بشیم و رفعشون کنیم. ( با همین دستگاه های بالانس BK).

                                       بلبرینگ یا بیرینگ

بیرینگ های غلتکی از قطعاتی هستند که با بیشترین دقت ساخته می‌شوند. بیرینگ‌ها دچار خرابی پیش از موعد یا زودرس نمی شوند مگر آن که نیروهای دیگری مسئول باشند. چنین نیروهایی غالبأ همان هایی هستند که ارتعاشات را سبب می شوند. بنابراین حتی وقتی که آنالیز ارتعاشات علائم وجود مسائل بیرینگ را نشان می دهد، نباید احتمال این که عامل اصلی چیز دیگری است را از نظر دور داشت و نیز همواره بررسی دقیقی از عوامل دیگر مانند بالانس و عدم هم محوری پس از تعویض بیرینگ، به خصوص جایی که خرابی های زودرس تکرار می شود، به عمل آید. در مثال زیر موردی را که عدم وجود هم خطی سبب بروز ارتعاشات فرکانس بالا مشابه حالت بیرینگ خراب گردیده است را بیان می کنیم:

روی یک موتور پمپ عمودی با دور RPM 900  ارتعاشات با فرکانس بالا روی بیرینگ پایینی موتور اندازه گیری شد.فرکانس ارتعاشات پایدار و ۱۴ برابر دور موتور، یعنی  RPM 12600، و بیشترین دامنه ی ارتعاشی در جهت محوری بود. ارتعاشات فرکانس بالا وجود اشکال در بیرینگ را مطرح می کند و دامنه ی بالای ارتعاشات نیاز به رفع سریع مشکل را دیکته می کند. در نتیجه موتور از محل خارج و بیرینگ مربوطه تعویض می گردد. ولی پس از راه اندازی مجدد، اندازه گیری ارتعاشات نشان داد که هیچ تغییر نکرده و ارتعاشات در14 برابر دور کماکان وجود دارد. بررسی های بیشتر نشان داد که فلنج موتور در نتیجه ی سفت کردن پیچها هنگام اتصال موتور به بدنه از شکل طبیعی خارج (Distort) می‌شده است. با شیم گذاری مناسب(Shim)، برای جلوگیری از Distortion فلنج، مسئله‌ی عدم وجود هم خطی تصحیح و مشکل ارتعاشات فرکانس بالا هم رفع شد.

برچسب ها
Cresta Help Chat
Send via WhatsApp